Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

Bakgrund

MANAGE-PD är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie Inc. Medical Affairs och Health Economics and Outcomes, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister. Alla panelmedlemmar har valts ut av AbbVie och fått ekonomiskt stöd från AbbVie för forskning, arvode och/eller rådgivningstjänster. Se Konferensabstract nedan för mer information.

Parkinson’s Foundation. AbbVie och amerikanska patientföreningen Parkinson’s Foundation har efter skriftlig överenskommelse tillsammans utvecklat konceptet för MANAGE-PD-verktyget och tillhörande webbplats. AbbVie har ersatt Parkinson’s Foundation för den tid och de resurser de har bidragit med. Parkinson’s Foundation har gett AbbVie tillstånd att använda dess namn och logotyp.

Konferensabstract

AbbVie har gett ekonomiskt stöd till valideringsstudien och deltagit i studieutformning, forskning, datainsamling, analys och tolkning av data samt i att skriva, granska och godkänna abstract. Alla författare har medverkat till att utveckla abstract och haft kontroll över det slutliga innehållet. Respektive abstract innehåller en redovisning av de olika författarnas ekonomiska förhållande till AbbVie. Alla namngivna författare uppfyller kriterierna från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) för författarskap till abstraktet.

Valideringspublikationer

Antonini A, Odin P, Schmidt P, Cubillos F, Standaert D, Henriksen T, Jimenez-Shahed J, Alobaidi A, Jalundhwala Y, Bao Y, Zamudio J, Parra JC, Kukreja P, Onuk K, Skalicky A, Kleinman L, Jones E, Metz S, Fernandez HH. Validation and clinical value of the MANAGE-PD tool: A clinician-reported tool to identify Parkinson's disease patients inadequately controlled on oral medications. Parkinsonism Relat Disord. 2021 Nov;92:59-66.

Antonini A, Pahwa R, Odin P, Henriksen T, Soileau MJ, Rodriguez-Cruz R, Isaacson SH, Merola A, Lindvall S, Domingos J, Alobaidi A, Jalundhwala YJ, Kandukuri PL, Parra JC, Kukreja PK, Onuk K, Bergmann L, Pike J, Ray Chaudhuri K. Psychometric Properties of Clinical Indicators for Identification and Management of Advanced Parkinson's Disease: Real-World Evidence From G7 Countries. Neurol Ther. 2022 Jan 11. doi: 10.1007/s40120-021-00313-9.

en

Tool for Making Informed Decisions to Aid Timely Management of Parkinson’s Disease

bg

Инструмент за вземане на информирани решения, който има за цел да подпомогне навременното лечение на болестта на Паркинсон

cz

Nástroj pro správné načasování změn v léčbě Parkinsonovy nemoci

da

Værktøj til informerede beslutninger med henblik på rettidig behandling af Parkinsons sygdom

de

Tool für die rechtzeitige Entscheidungsfindung im Management der Parkinson-Erkrankung

es

Herramienta para la toma de decisiones informadas que ayuden al manejo oportuno de la Enfermedad de Parkinson

fr

Outil d’aide à la prise de décisions dans la prise en charge de la maladie de Parkinson

el

Εργαλείο για τη Λήψη Εμπεριστατωμένων Αποφάσεων όσον αφορά την Έγκαιρη Διαχείριση της Νόσου Πάρκινσον

it

Strumento per prendere decisioni informate per aiutare la gestione tempestiva della malattia di Parkinson

jp

パーキンソン病症状の適切な管理のための判断支援ツール

no

Et verktøy for å ta velbegrunnede beslutninger til rett tid for behandling av Parkinsons sykdom

pl

Narzędzie ułatwiające podejmowanie we właściwym czasie uzasadnionych decyzji terapeutycznych w leczeniu choroby Parkinsona

pt

Ferramenta para a tomada de decisões informadas para auxiliar a gestão atempada da Doença de Parkinson

ru

Инструмент для принятия своевременных информированных решений в лечении болезни Паркинсона

sa

.أداه للمساعده فى تقييم و علاج مرضى الشلل الرعاش (الباركنسون) فى وقت مبكر

sk

Nástroj na správne načasovanie zmien v liečbe Parkinsonovej choroby

sv

Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

tr

Parkinson Hastalığı’nın Yönetimine Dair Kararların Doğru Zamanda Alınabilmesi İçin Yardımcı Araç

nl

Hulpmiddel om geïnformeerd beslissingen te nemen en te helpen bij het tijdig optimaliseren van de behandeling bij de ziekte van Parkinson

ee

Abivahend teadlike otsuste tegemiseks Parkinsoni tõve õigeaegseks raviks

AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road
North Chicago, IL 60064, USA
MANAGE-PD
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstraße
67061 Ludwigshafen, Germany
Version 1.0
AbbVie Pty Ltd
241 O’Riordan St
Mascot NSW 2020
Australia
DN5218 Rev E