Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

Bakgrund

MANAGE-PD är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie Inc. Medical Affairs och Health Economics and Outcomes, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister. Alla panelmedlemmar har valts ut av AbbVie och fått ekonomiskt stöd från AbbVie för forskning, arvode och/eller rådgivningstjänster. Se Konferensabstract nedan för mer information.

Parkinson’s Foundation. AbbVie och amerikanska patientföreningen Parkinson’s Foundation har efter skriftlig överenskommelse tillsammans utvecklat konceptet för MANAGE-PD-verktyget och tillhörande webbplats. AbbVie har ersatt Parkinson’s Foundation för den tid och de resurser de har bidragit med. Parkinson’s Foundation har gett AbbVie tillstånd att använda dess namn och logotyp.

Konferensabstract

AbbVie har gett ekonomiskt stöd till valideringsstudien och deltagit i studieutformning, forskning, datainsamling, analys och tolkning av data samt i att skriva, granska och godkänna abstract. Alla författare har medverkat till att utveckla abstract och haft kontroll över det slutliga innehållet. Respektive abstract innehåller en redovisning av de olika författarnas ekonomiska förhållande till AbbVie. Alla namngivna författare uppfyller kriterierna från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) för författarskap till abstraktet.

Valideringspublikationer

Antonini A, Odin P, Schmidt P, Cubillos F, Standaert D, Henriksen T, Jimenez-Shahed J, Alobaidi A, Jalundhwala Y, Bao Y, Zamudio J, Parra JC, Kukreja P, Onuk K, Skalicky A, Kleinman L, Jones E, Metz S, Fernandez HH. Validation and clinical value of the MANAGE-PD tool: A clinician-reported tool to identify Parkinson's disease patients inadequately controlled on oral medications. Parkinsonism Relat Disord. 2021 Nov;92:59-66.

Antonini A, Pahwa R, Odin P, Henriksen T, Soileau MJ, Rodriguez-Cruz R, Isaacson SH, Merola A, Lindvall S, Domingos J, Alobaidi A, Jalundhwala YJ, Kandukuri PL, Parra JC, Kukreja PK, Onuk K, Bergmann L, Pike J, Ray Chaudhuri K. Psychometric Properties of Clinical Indicators for Identification and Management of Advanced Parkinson's Disease: Real-World Evidence From G7 Countries. Neurol Ther. 2022 Jan 11. doi: 10.1007/s40120-021-00313-9.

Responsive Image